Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 24/09/23 in all areas

 1. I was using aim and i regret doing that and i also used vpn and i got ban , i swear i don't not what is vpn i heard from a friend for netflix and i try it here and it work , i am so sorry for hacking i will never hack ever again , i just like the skins and gameplay , pls unban me.
  2 points
 2. Votează serverul aici cu numele tău: https://topg.org/cs-servers/server-657804 După ce ați votat lăsați reply cu "votat", puteți vota odată pe zi *Aceste voturi ne ajută să ținem serverul în top, votați cât de des puteți, mulțumim. Vote the server here with your name: https://topg.org/cs-servers/server-657804 After voting leave a reply with "voted", you can vote once a day *These votes help us keep the server in top, please vote as often as you can, thanks.
  1 point
 3. Bine ai venit țiganeeeeee ❤️
  1 point
 4. 1 point
 5. https://easyupload.io/jxprwa
  1 point
 6. I will ask you to stop posting or I will have to ban you from the forum, you are no longer an admin to have rights to give pro/contra Pro for Ajdaa .
  1 point
 7. Admin got removed T/C
  1 point
 8. You remain banned , i dont care about you heard from your friend you played with cheats you get banned simple !
  1 point
 9. Next time he should make the request according to the model. tag added
  1 point
 10. No Cheating or Hacking: Any form of cheating, hacking, or using unauthorized third-party software to gain an unfair advantage is strictly prohibited. This includes aimbots, wallhacks, speed hacks, and any other malicious software. Respect All Players: Treat all players with respect and refrain from using offensive language, racial slurs, or any form of harassment in chat or voice communication. Let's maintain a friendly and welcoming environment. No Offensive Names: Usernames and player names with offensive, inappropriate, or explicit content are not permitted. Keep it clean and respectful. No Camping or Spawn Killing: Camping at spawn points or spawn killing is discouraged. Players should engage in fair and balanced gameplay that promotes movement and strategy. No Glitching or Exploiting Map Bugs: Exploiting map bugs, glitches, or unintended gameplay mechanics is not allowed. Report such issues to the server administrators. No Impersonation: Impersonating server admins or other players is prohibited. This includes attempting to mislead or deceive other players. Follow Admins Instructions: Follow instructions given by server administrators and moderators. Ignoring their requests may result in penalties or temporary bans. No Advertisement or Links: Avoid promoting other servers, websites, or products. Sharing links in chat or voice chat is not allowed unless relevant to the game or server. Fair Gameplay: Play the game fairly and competitively. Exploiting game mechanics or using unintended tactics that disrupt the balance of the game may result in penalties. English Communication: Use English as the primary language for communication in global chat and voice chat. This ensures that all players can understand and participate. Report Rule Violations: If you witness a player breaking the rules, report it to the server administrators or moderators with clear evidence whenever possible. About Admin requests: When asked if you have read the rules, your answer will be: "I think so, grandpa." Mention: If you read the rules of this server, like this topic. Fără hacking: Orice formă de hacking sau folosire de software neautorizat de la terți pentru a obține un avantaj nedrept este strict interzisă. Acestea includ aimbots, wallhack-uri, speed hack-uri și orice alt software rău intenționat. Respectați toți jucătorii: Tratați toți jucătorii cu respect și abțineți-vă de la folosirea unui limbaj ofensator, insulte rasiale sau orice formă de hărțuire în chat sau comunicare vocală. Să menținem un mediu prietenos și primitor. Fără nume ofensatoare: Nu sunt permise numele de utilizator și numele jucătorilor cu conținut ofensator, neadecvat sau explicit. Păstrați-l curat și respectuos. Fără campare sau ucideri in spawn: Campingul la punctele de spawn sau uciderea in spawn este descurajata. Jucătorii ar trebui să se angajeze într-un joc corect și echilibrat, care promovează mișcarea și strategia. Fără erori de hărți sau de exploatare: Exploatarea erorilor de hărți, a erorilor sau a mecanismelor de joc neintenționate nu este permisă. Raportați astfel de probleme administratorilor de server. Fără uzurpare a identității: Uzurparea identității administratorilor de server sau a altor jucători este interzisă. Aceasta include încercarea de a induce în eroare sau de a înșela alți jucători. Urmați instrucțiunile de la admini: Urmați instrucțiunile date de adminii serverului. Ignorarea solicitărilor acestora poate duce la penalități sau interdicții temporare. Fără publicitate sau link-uri: Evitați promovarea altor servere, site-uri web sau produse. Partajarea linkurilor în chat nu este permisă decât dacă este relevantă pentru joc sau server. Gameplay corect: Jucați jocul corect și competitiv. Exploatarea mecanicii de joc sau folosirea tacticilor neintenționate care perturbă echilibrul jocului poate duce la penalizări. Comunicare în limba engleză: Utilizați engleza ca limbă principală pentru comunicare în chatul global. Acest lucru asigură că toți jucătorii pot înțelege și pot participa. Raportați încălcările regulilor: Dacă observați un jucător care încalcă regulile, raportați-o administratorilor de server sau moderatorilor cu dovezi clare ori de câte ori este posibil. Despre cerererile de admin: La întrebarea dacă ai citit regulile, răspunsul tău va fi: „Cred că da, bunicule”. Mentiune: Daca ai citit regulamentul acestui server, apasa butonul de like.
  1 point

hazır web sitesi